Liga zadaniowa

Pierwsza seria zadań (9-10-2006r. – 6-11-2006r.): PDF
Druga seria zadań (23-10-2006r. – 20-11-2006r.): PDF
Trzecia seria zadań (6-11-2006r. – 18-12-2006r.): PDF
Czwarta seria zadań (20-11-2006r. –): PDF
Piąta seria zadań (4-12-2006r. –): PDF
Szósta seria zadań (22-01-2007r. –): PDF
Siódma seria zadań (25-04-2007r. –): PDF

Serie otwarte: czwarta, piąta, szósta i siódma


Dla zainteresowanych: aktualne wyniki
Omówienia zadań poczczególnych serii następują w dniu, w którym kończy się czas oddawania rozwiązań zadań z serii. Spotykamy się zatem w co drugą środę o godzinie 16:00 w sali A407 na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Banacha 22).

W tym roku startujemy po raz pierwszy z nowym pomysłem, a jest nim liga zadaniowa. Jednym z celów proponowanego przedsięwzięcia jest dobra zabawa i rozwijanie zainteresowań matematycznych. Drugim celem jest zachęta i przygotowanie do udziału w konkursach studenckich, na przykład w konkursie ostrawskim.

Udział w lidze zadaniowej jest dobrowolny i polega na samodzielnym rozwiązywaniu specjalnie w tym celu przygotowanych zadań. Co dwa tygodnie pojawiać się będą treści czterech zadań przeznaczonych do rozwiązywania w domu. Czas na ich rozwiązanie wynosi cztery tygodnie. Rozwiązania będą punktowane. Ponieważ jednym z celów Ligi jest przygotowanie do udziału w konkursach studenckich, na których zadania rozwiązuje się w języku angielskim, dodatkowo premiowane będą rozwiązania w języku angielskim. Treści zadań będą sformułowane zarówno po angielsku, jak i po polsku.

Liga powiązana będzie ze spotkaniami, na których będziemy przedstawiać rozwiązania zadań i omawiać wykorzystane metody. Będziemy również ćwiczyć umiejętność formułowania rozwiązań zadań w języku angielskim.

Liga zadaniowa i omówienia zadań są ze sobą powiązane, ale można je traktować jako byty całkowicie oddzielne: można rozwiązywać zadania i nie pojawiać się na omówieniach i na odwrót: nie brać udziału w lidze (nie przesyłać rozwiązań zadań), ale przychodzić na omówienia.


Kilka słów o konkursach studenckich

Studenci matematyki mają wiele możliwości współzawodniczenia na polu naukowym. Organizowane są dla nich różne konkursy, które można podzielić na konkursy prac studenkich oraz konkursy zadaniowe.

Wśród konkursów prac studenckich warto wspomnieć organizowany przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą studencką pracę matematyczną. Oprócz tego organizowanych jest wiele konkursów bardziej "specjalistycznych": na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki, z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, z dziedziny ubezpieczeń, na najlepszą pracę napisaną z wykorzystaniem programu Statistica, itd., itp. Udział w takim konkursie polega na wysłaniu pod odpowiedni adres napisanej przez siebie pracy i czekaniu na werdykt Jury.

Zupełnie inny charakter mają konkursy zadaniowe. Polegają one na tym, że ich uczestnicy rozwiązują przygotowane dla nich zadania. Udział w konkursie wiąże się z wyjazdem do miejsca, gdzie konkurs się odbywa. Jest okazja pozwiedzać i poznać studentów z innych uczelni.

Najsłynniejszym zadaniowym matematycznym konkursem studenckim jest bez wątpienia William Lowell Putnam Mathematical Competition (zwany w skrócie Putnam lub Putnam Examination) organizowany od 1938 roku przez MAA (The Mathematical Association of America; nie mylić z American Mathematical Society). Jest on przeznaczony wyłącznie dla studentów z USA i Kanady, nie dotyczy więc nas bezpośrednio. Warto jednak o nim wiedzieć, gdyż ma on długą historię, a wśród laureatów tego konkursu można znaleźć takie sławy, jak Richard Feynman (fizyk, noblista), czy późniejsi laureatci medalu Fieldsa: Daniel Quillen, John Milnor i David Mumford.

W naszym regionie organizowane są dwa międzynarodowe konkursy matematyczne: IMC (International Mathematics Competition for University Students) oraz Vojtech Jarnik Annual International Mathematical Competition. IMC jest organizowany od 1994 roku i odbywa się raz do roku w wakacje w różnych miastach europejskich (w tym roku gospodarzem konkursu była Odessa).

Vojtech Jarnik Annual International Mathematical Competition jest organizowany od 1991 roku przez Uniwersytet w Ostrawie. Odbywa się co roku na przełomie marca i kwietnia w Ostrawie. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: kategoria I dla studentów pierwszych dwóch lat studiów i kategoria II dla pozostałych studentów. W każdej kategorii zawodnicy rozwiązują zestaw 4 zadań. Konkurs trwa cztery godziny, obowiązującym językiem jest angielski. Jedno z zadań jest zawsze łatwiejsze od pozostałych (na zachętę). Konkurs ten (ze względu na położenie geograficzne Ostrawy) jest szczególnie lubiany przez polskich studentów.http://www.math.uni.lodz.pl/~andkom/
Mój status Gadu-Gadu (106257):
Mój status Tlen.pl (andkom):