ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Czwartek 26.04.2018


REPETYTORIUM

MATERIAŁY POMOCNICZE

Warunki zaliczenia zajęć:

 • Podstawą do zaliczenia ćwiczeń z repetutorium są zadania i przykłady dotyczące wybranych działów, zamieszczone w podanych podręcznikach i zbiorach.
 • W semestrze będą dwa kolokwia.
 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium nr 1 i kolokwium nr 2.
 • Dla studentów, którzy będą mieli niezaliczone jedno lub dwa kolokwia przewiduje się w końcu semestru kolokwium poprawkowe. Każdy poprawia to kolokwium, które ma niezaliczone.
Terminy kolokwiów:
  Pierwsze kolokwium odbędzie się w dniu 12.12.2010 i bedzie trwało 2 godziny lekcyjne. W tym dniu pozostałe dwie godzine lekcyjne przeznaczone będą na nowe tematy. Zakres materiału: zjazdy 1-5.
  Drugie kolowkwium odbędzie się w sobotę 29 stycznia o godz. 14:30 i będzie trwało 2 godziny lekcyjne. Następnie osoby, które nie zaliczyły I kolokwium będą mogły pisac poprawę.

  Kolejny dyżur dla studiów niestacjonarnych jest 5 lutego (sobota), godz. 9:30-11:00. W tym dniu można otrzymać wpisy.
  Poprawy z Repetytorium odbędą się 19 lutego (sobota) od godz. 11:00. Każdy poprawia to kolokwium, które ma niezaliczone.

  W niedzielę 20 marca odbędą się następujące kolokwia poprawkowe:
  Repetytorium - godz. 12:00 (każdy poprawia te kolokwia, które ma niezaliczone)
  Sala do ustalenia.
  WYNIKI KOLOKWIUM 1 i 2
Co można ćwiczyć w domu?
  Zjazd:/ Temat: /Numer książki- Numery zadań i strony
  Zjazd 1 (10.10.2010):
 • Zbiory liczbowe: 1)-zad.1-12 str.14, zad. 1-8 str.17-18, zad.1-13 str.21-22; 4)-zad. ze stron 7-17; 7)-zad. ze stron 5-16; 10)-zad.2.1-2.38 str.16-21, zad.2.67-2.70 str.27-28
 • Wartość bezwzględna liczby: 1)-zad.1-10 str.41-42; 4)-zad.1-27 str.32-36; 7)-zad.7-8 str.19, 8-10 str.43-44; 10)-zad.2.58-2.66 str.26-27
 • Indukcja matematyczna: 2)-zad.7 str.108; 8)-zad.4.1-4.10 str.35-37, zad.4.21-4.22 str.38, zad.4.45-4.46 str.40; 10)-zad.11.1-11.11 str.146-148; 12)-zad.30-43 str.11-12
  Zjazd 2 (17.10.2010):
 • Funkcja i jej ogólne własności: 1)-zad.1-11 str.59-60, zad.1-11 str.64, zad.1-11 str.68-69, zd.2-8 str.72, zad.1-9 str.79-80, test str.81-82; 4)-zad. ze stron 45-77; 7)-zad. ze stron 29-36; 10)-zad. ze stron 37-46
 • Funkcja złożona, funkcja odwrotna: 7)-zad.14 str.31, zad.15-16 str.32; 10)-zad.5.23 i 5.24 str.65
 • Funkcja liniowa: 1)-zad.1-19 str.124-125; 4)-zad. ze stron 98-103; 7)-zad. ze stron 38-41; 10)-zad. ze stron 62-67; 12)-zad.162-165 str.22
  ZADANIA RÓŻNE
  Zjazd 3 (24.10.2010):
 • Równania z jedną niewiadomą: 1)-zad.1-12 str.128, zad.1-13 str.131-132, zad.1-7 str.134-135, zad.1-9 str.137-138; 4)-zad. ze stron 104-119; 7)-zad.1-6,8 str. 42-43, zad.12-13 str.44; 10)-zad.5.47-5.49 str.68, zad.5.57-5.67 str.70-71; 12)-zad.150-161 str.22
 • Nierówności z jedną niewiadomą: 1)-zad.1-11 str.140-141, zad.1-6 str.143; 4)-zad. ze stron 119-125; 7)-zad.2-5,7 str.42-43, zad.9-11 str.44 10)-zad.5.50-5.56 str.68-70; 12)-zad.177-183, str. 24
 • Równania i układy równań z dwiema niewiadomymi: 1)-zad.1-12 str.146, zad.1-7 str.149, zad.1-10 str.153-154; 4)- zad. ze stron 125-135; 7)-zad. ze stron 47-53; 10)-zad.6.1-6.49 str.75-82; zad.6.59 str.85, zad. 6.63-6.65 str.86-87; 12)-zad.162-171, 176 str.22-23
 • Nierówności i układy nierówności z dwiema niewiadomymi: 1)-zad.1-10 str.158-159, zad.1-8 str.161-162; 4)-zad. ze stron 138-145; 7)-zad. ze stron 47-53; 12)-zad.184-186 str.24
 • Układy równań i nierówności z większą liczbą niewiadomych: 1)-zad.1-6 str.155-156; 4)-zad. ze stron 136-138; 7)- zad.10 str.44; 10)-zad.6.52-6.55 str.83-84, zad.6.60-6.62 str.86; 12)-zad.172-175 str.23
  Zjazd 4 (06.11.2010):
 • Funkcja kwadratowa i jej własności: 2) -zad.3 str.10, zad.1-15 str. 14-16, zad.1-10 str.20-21, zad.1-9 str.27-28; 5)- zad. ze stron 7-12, zad. ze stron 18-22; 8) -zad.1.1-1.9 str.8-9; 10)-zad. ze stron 89-95; 12)- zad. 211-214 str. 26
 • Równania i nierówności kwadratowe (z parametrem): 2)-zad.1-5 str.23, zad.1-5 str.31-32, zad.1-10 str.34-35, zad.1-12 str.39-40, zad.1-6 str.44-45; 5) zad. ze stron 12-18, zad. ze stron 22-34; 8)-zad. 1.23-1.54 str.10-16; 10)-zad. ze stron 96-102; 12) -zad. 236-256 str.28-31
 • Układy równań, zadania z treścią: 2)- zad.1-8 str.48; 5) zad. ze stron 34-37; 8) zad.1.10-1.22 str. 9-10, zad.1.55-1.92 str.16-20; 10)-zad. ze stron 103-106, 109-115; 12)- zad. 257-266 str.31-32, zad. 231-235 ztr. 28
  Zjazd 5 (28.11.2010):
 • Wielomiany, własności, pierwiastki, dzielenie wielomianów: 2) - zad.1-7 str.51-52, zad.1-4 str.55, zad.1-7 str.58-59, zad.1-12 str.63-64; 5)- zad. ze stron 38-50; 8) -zad. ze stron 22-27; 10) - zad. 9.1-9.61 str.117-124; 12)- zad. 291-297 str. 34
 • Równania wielomianowe: 2)- zad.1-4 str.68-69; 5) zad.1-15 str.51-52; 8) - zad. 2.37-2.43 str.27-28; 10) -zad. 9.62-9.68 str.124-125; 12) - zad.267-269 str.32
 • Nierówności wielomianowe: 2)- zad. 1-4 str.72; 5)-zad. 1-17 str.53-55; 8) - zad.2.44-2.51 str.29-30; 10) -zad.9.71-9.77 str.125-126
 • Równania i nierówności wymierne: 2)- zad.1-2 str.90-91, zad. 3-5 str.91; 5) -zad.1-19 str.69-71; 8) - zad. ze stron 31-34; 10)- zad. 10.3010.35 str.133-135, zad. 10.44-10.50 str.136-137; 12)- zad.279-288 str.33
  Zjazd 6 (12.12.2010):
 • Funkcja homograficzna: 2) - zad.1-9 str.85,86, zad.1-4 str.88-89; 5)- zad.1-31 str.61-65, zad.1-22 str.65-68,
 • Równania i nierówności pierwiastkowe: Arkusz zadań dr Renaty Wiertelak
 • Funkcje wykładnicze. Proste równania wykładnicze : 2) - zad.1-8 str.267-268, zad.1-5 str.275-276, zad.1-7 str.279, zad.1-2 str.282-283; 5) - zad.116 str.177-179, zad.1-14 str.179-181, zad.1-16 str.181-183, zad.1-19 str.183-185, zad.1-7 str.185-186; 9) - zad.4.1-4.12 str.35-39; 11) - zad.1-48 str.6-17; 12) - zad. 325-341 str.36
  Zjazd 7 (16.01.2011):
 • Równania i nierówności wykładnicze: 9) - zad.4.13-4.21 str.39-43; 11) - zad.49 str.18; 12) - zad.342-370 str.37-38
 • Funkcje logarytmiczne, równania i nierówności logarytmiczne: 2) - zad.1-7 str.287, zad.1-6 str.290-291, zad.1-9 str.295-296; 5)n- zad. ze stron 187-195; 9) - zad.5.1-5.20 str.47-54; 11) - zad.51-73 str.18-23; 12) - zad.375-464 str.38-42
  Zjazd 8 (23.01.2011):
 • Funkcje trygonometryczne: 2) - zad.1-6 str.180-181, zad.1-11 str.184-185, zad.1-9 str.191, zad.1-7 str.196-197, zad.1-9 str.201-203, zad.1-9 str.208-210; 5) - zad. ze stron 125-149; 9) - zad.3.1-3.7 str.24-27; 11) - zad.87-164 str.28-37, zad.192-206 str.42-45; 12) - zad.465-507 str.42-44,
 • Równania i nierówności trygonometryczne: 2) - zad.1-7 str.218-219; 5)- zad. ze stron 149-152; 9) - zad.3.7-3.16 str.27-30; 11) - zad.207-214 str.45-47; 12) - zad.518-555 str.45-46

Numery książek:
  1) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (podr. - I kl)
  2) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (podr. - II kl)
  3) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (podr. - III kl)
  4) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (zb. zad. - I kl)
  5) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (zb. zad. - II kl)
  6) R.J. Pawlak, H. Pawlak, A. Rychlewicz i inni: Matematyka KROK PO KROKU (zb. zad. - III kl)
  7) A. Bartman, J. Fabijański: I ty zostaniesz Euklidesem (do klasy I)
  8) A. Zalewska, E. Stachowski: I ty zostaniesz Euklidesem (do klasy II)
  9) A. Zalewska, E. Stachowski: I ty zostaniesz Euklidesem (do klasy III)
  10) N. Dróbka, K. Szymański: Zbiór zadań z matematyki dla kl. I i II
  11) N. Dróbka, K. Szymański: Zbiór zadań z matematyki dla kl. III i IV
  12) B. Gdowski, E. Pluciński: Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów....


Copyrighting by karpinw 2008_