ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Poniedziałek 25.06.2018


SEMINARIUM LICENCJACKIE

Program zajęć na semestr zimowy 2015/2016

  • Opracowanie zagadnień ogólnomatematycznych obowiązujących na egzamin licencjacki.
  • Przydział tematów prac (zobacz Tematy).
  • Opracowanie bibliografii do poszczególnych tematów.
  • Przygotowanie planów prac oraz wstępów do prac.

Program zajęć na semestr letni 2015/2016

  • Opracowanie zagadnień specjalizacyjnych obowiązujących na egzamin licencjacki.
  • Referowanie fragmentów prac licencjackich.
  • Opracowanie poszczególnych tematów prac licencjackich.

Uwaga

    Dodatkowe zajęcia (z powodu młej ilości czwartków) odbędą się w formie konsultacyjnej w środę 16 grudnia, godz. 14-16, sala A-426.

Copyrighting by karpinw 2008_