ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Sobota 25.09.2021


ANALIZA MATEMATYCZNA 3

Treść ćwiczeń

 • Przestrzeń euklidesowa n-wymiarowa - powtórzenie wiadomości (metryka, wnętrze, domknięcie, brzeg zbioru, ograniczoność zbioru).
 • Funkcje jednej zmiennej o wartościach wektorowych.
 • Funkcje wielu zmiennych, dziedzina funkcji, wykresy.
 • Obliczanie granic iterowanych i wielokrotnych, uzasadnianie, że granica nie istnieje.
 • Ciągłość funkcji wielu zmiennych.
 • Różniczkowalność funkcji wielu zmiennych, pochodne kierunkowe, pochodne cząstkowe.
 • Pochodne cząstkowe drugiego rzędu.
 • Twiedzenie Schwarza i jego zastosowanie do badania dwukrotnej różniczkowalności.
 • Ekstrema funkcji wielu zmiennych.
 • Wzór Tylora.

Literatura do ćwiczeń:

 • Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania.
 • Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory.
 • Birkholc A.: Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych.
 • Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, część II.
 • Demidowicz B.P: Zbiór zadań z analizy matematycznej (po rosyjsku).
 • Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy.
 • Musielakowie H. i J.: Analiza matematyczna.

Copyrighting by karpinw 2008_