ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Sobota 25.09.2021


ANALIZA MATEMATYCZNA 4

Treść ćwiczeń

 • Odwzorowania, pochodne odwzorowań.
 • Różniczkowanie, pochodne cząstkowe funkcji złożonych.
 • Funkcje uwikłane, ekstrema funkcji uwikłanych.
 • Hiperpowierzchnie, przestrzeń styczna i normalna do hiperpowierzchni.
 • Wyznaczanie ekstremum warunkowego metodą mnożników Lagrange'a.
 • Całki wielokrotne (całki iterowane, twierdzenie Fubiniego, zamiana zmiennych).
 • Zastosowania całek wielokrotnych (np. w matematyce, w mechanice, itp.).

Literatura do ćwiczeń:

 • Birkholc A.: Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych.
 • Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, część II.
 • Demidowicz B.P: Zbiór zadań z analizy matematycznej (po rosyjsku).
 • Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy, tom 3.
 • Musielakowie H. i J.: Analiza matematyczna, tom II, część 1.
 • Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania.
 • Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory.

Copyrighting by karpinw 2008_