ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Wtorek 26.05.2020


Modelowanie i animacja komputerowa

  Uwaga, studenci grupy 35 przez najbliższe 2 tygodnie będą odbywać zajęcia w zmienionych salach.

  Treść zajęć

  • Podstawy modelowania (box modeling). Modyfikatory.
  • Wtyczki.
  • Animacja za pomocą klatek kluczowych. Animacja po krzywych.
  • Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji.
  • Symulacje fizyczne cieczy i tkanin.
  • Ciała stałe, ogień, dym.
  • Animacja za pomocą kości.
  • Tekstury.
  • Materiały.
  • Systemy cząsteczkowe.
  • ........

  Literatura do zajęć:

  • Oficjalna dokumentacja Blendera.
  • K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.
  • B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.
  • T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.
  • T. Mullen: Blender. Mastering Blender.
  • Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

  Zaliczenie:

   Projekty częściowe z modelowania (5) oraz projekt końcowy z animacji (szczegóły będą aktualizowane w zakładce Materiały Pomocnicze). Jeden z projektów można wykonać zespołowo (2-3 osoby) - w takim wypadku należy dołączyć dokumentację projektu z opisem elementów wykonanych przez poszczególne osoby.
   Za projekt oddany do 10 dni po terminie przysługuje maksymalnie ocena dobra, a za projekt oddany do 20 dni po terminie - maksymalnie ocena dostateczna. Ponadto należy wykonać wszystkie ćwiczenia z zajęć.


Copyrighting by karpinw 2008_