ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Czwartek 28.10.2021


Modelowanie i animacja komputerowa

  Treść zajęć

  • Podstawy modelowania (box modeling). Modyfikatory.
  • Wtyczki.
  • Animacja za pomocą klatek kluczowych. Animacja po krzywych.
  • Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji.
  • Symulacje fizyczne cieczy i tkanin.
  • Ciała stałe, ogień, dym.
  • Animacja za pomocą kości.
  • Tekstury.
  • Materiały.
  • Systemy cząsteczkowe.
  • ........

  Literatura do zajęć:

  • Oficjalna dokumentacja Blendera.
  • K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.
  • B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.
  • T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.
  • T. Mullen: Blender. Mastering Blender.
  • Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

  Zaliczenie:

   Projekty częściowe z modelowania (5) oraz projekt końcowy z animacji (szczegóły będą aktualizowane w zakładce Materiały Pomocnicze). Za każdy projekt można otrzymać 50 punktów. Jeden z projektów można wykonać zespołowo (2-3 osoby) - w takim wypadku należy dołączyć dokumentację projektu z opisem elementów wykonanych przez poszczególne osoby.
   Za projekt oddany do 7 dni po terminie przysługuje maksymalnie 40 punktów, a za projekt oddany do 14 dni po terminie - maksymalnie 30 punktów, 21 dni - 20 punktów, 28 dni - 10 punktów. Ponadto należy wykonać ćwiczenia z zajęć (zadania na platformie TEAMS - każde zadanie jest warte 5-10 punktów - w zależności od zadania). Za aktywność na zajęciach/obecność można otrzymać 2 punkty (1 punkt w przypadku przybycia po czasie - do 15 minut).
   Ocena:
   5 - 90-100% punktów,
   4+ - 82-89% punktów
   4 - 75-81% punktów
   3+ - 67-74% punktów
   3 - 60-66% punktów


Copyrighting by karpinw 2008_