ZDJECIE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ

Sobota 25.09.2021


Projektowanie interfejsów użytkownika

Treść zajęć

 • Wzorce zachowania człowieka przenoszone na oczekiwania od interfejsu.
 • Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji.
 • Organizacja strony, układ elementów.
 • Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie.
 • Organizacja list w interfejsie.
 • Czynności i polecenia.
 • Dendogramy, wykresy i inne grafiki.
 • Dane wejściowe: formularze i kontrolki.
 • Urządzenia przenośne.
 • Media społecznościowe.

Literatura do zajęć:

 • Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe.
 • Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych.
 • Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty.
 • The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques.
 • Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules.

Zaliczenie:

  Na ocenę przedmiotu składają się trzy trzy grupy punktowe (każda 50 punktów):
  z przygotowanego i wygłoszonego referatu, pracy na zajęciach (wykonywanych zadań) oraz wykonanego projektu końcowego. Z projektu końcowego należy rozliczyć się do ostatniego tygodnia zajęć (włącznie). O ocenie decyduje ilość punktów.Copyrighting by karpinw 2008_