WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ


dr Agnieszka Sibelska

starszy wykładowca
Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds studenckich, kierunek Informatyka

kontakt e-mail


We semestrze zimowym dyżuruję w piątki, w godzinach 10:15-12:00, pokój A331.

Kontakt telefoniczny: (0-42) 635-59-12


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

ROK AKADEMICKI 2018/2019


SPI tutaj

SPA tutaj